مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستانزیر چتر شیطان
رمانی نوشته‌ی محمد ایوبی
انتشارات ققنوس
چاپ اول، ۱۳۸۸
۲۷۶ صفحه، ۴۸۰۰ تومان

معرفی کتاب برگرفته از پشت جلد آن:
نمی‌توانم بگویم: «من با کابوس‌ها زندگی کرده‌ام، مگر عیصو غیر از کابوس چیزی داشته برای من؟»
مادرم می‌گوید: «بس که ضربه خورده است این دختر، خدا نسازد برای بانی‌هایش، خدا نسازد برای...»
می‌گویم: «بس است مادر! از این نفرین‌ها به کجا رسیده‌ای؟»

کابوس‌ها از واقعیتی تلخ و گریزناپذیر برمی‌خیزند. کنکاش با خویش و جستجوی امید؛ امید که همزاد یأس است. می‌توان رست؟ «زیر چتر شیطان» می‌خواندمان. می‌توان رست؟


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب