مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستانششمین مجموعه شعر محمود معتقدی با عنوان «پاره‌های ممنوع» در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ از سوی نشر روزگار چاپ و منتشر شد. این مجموعه با ۷۶ عنوان شعر کوتاه عاشقانه تدوین شده است. که بعضاً با نوعی «رمانتیسم اجتماعی» گره خورده است.
این دفتر در ۷۸ صفحه به بازار کتاب عرضه شده.

دو شعر از این مجموعه:

۴۹

«هراسی دلتنگ
د رختان را/ از تو دور و/ دورتر می‌کند
فنجانی کوچک و/ لقمه نانی که
رازآ فتا ب را/ به روزهای تو می‌رساند
شاید زندگی
رؤیای کوچکی‌ست
که هنوز/ با تو به کوچه می‌آید»


۲۰

«شادی‌هایت را/ این‌گونه/ به یاد می‌آورم
بار دیگر
دختری که به خیاط‌خانه می‌رود
تمام رؤیاهایش را
به روزهای خدا می‌بخشد»

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب