مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستانصورتک‌های تسلیم
نوشته‌ی محمد ایوبی
انتشارات افراز
چاپ اول، ۱۳۸۷
۲۸۰ صفحه، ۵۵۰۰ تومان

معرفی کتاب برگرفته از پشت جلد آن:
آن‌گاه تمام‌قد برابرم ایستاد: «اینک اجازه بدهید آفتابه‌لگن بیاورم تا پاهایتان را بشورم، آب را چگونه می‌پسندید؟ صاحب! گرم؟ خنک؟ یا میانه و ولرم؟»
خدا می‌داند، خودم طاقت بوی گند پاهایم را نداشتم، هر چه با عطریات هندی خیسشان می‌کردم انگار بلانسبت شما که می‌خوانید، فروشان کرده‌ام تو چاهک مستراح و مبال! آن‌وقت این زن زیبا، این سبزه‌ی خوش‌خلق ساری‌پوش، خم بر ابرو نمی‌آورد وقت شستن پاهایم. آن‌قدر اصرار می‌کرد، آن‌قدر قربان صدقه‌ام می‌رفت و التماس می‌کرد تا مجبور می‌شدم بگویم: آب ولرم بهتر است! لطفا این‌قدر هم صاحب صاحب نکن دختر جان!
گفت: چشم صاحب!...
زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب