مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

افغان مش‌ستاره
asar@noavar.com  • بی‌خبری نویسنده از چپ‌بودنش
    18 اسفند 1385  ( معرفی نويسنده )

    (نگاهی به زندگی و آثار مارتین والسر)
    گرچه گروهی از منقدان ادبی لیبرال تاکنون چندین بار ادعا کرده‌اند که پاره‌ای از آثار مارتین والسر، نویسنده‌ی زمان حال آلمان، تمایلات ضد یهودی و ضد صهیونیستی دارند، در بعضی از دانش‌نامه‌های چپ ولی سال‌هاست که او را نویسنده‌ای با تمایلات سوسیالیستی و کارگری می‌دانند که به انتقاد از روابط جامعه‌ی سرمایه‌داری و سیاست‌های امپریالیستی جهانی می‌پردازد. او با طرح قهرمانان ادبی از طبقه‌ی متوسط و قشر خرده‌بورژوازی، می‌کوشد تا از درون به سیستم سرمایه‌داری حمله کرده، آن را از نظر هنری افشا کند...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب