مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ناهيد آقاسيان
mahoo.boloor@gmail.com

وبلاگ شخصی: http://betyar.persianblog.com  • MY LOVE.TXT
    1 دی 1384  ( داستان فارسی )

    ۱ ـ من اين بالا آويزانم بگذار همه بدانند.
    ۲ ـ آفتاب از هواکش اتاق ذره‌ذره به من می‌تابد. ديوارها پر است از خطوط درهم و برهمی که اگر کمی دقت کنی می‌توانی از آن‌ها شکل بسازی و ميزی که کنارم برق می‌زند. رويش دو تا تاس، يک کاغذ معمايی، گوشی از آن گوشی‌هايی که فقط صدای قلبت را می‌شنوی...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب