مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ابراهيم احمد • ماهيگير و جنگ
  5 بهمن 1383  ( داستان فارسی )

  کپرش را، يه تنه، دور از کپرهای ديگر ساخته بود. مکدر شده بود از مردم، به نظرش چنين آمده بود با ديدنش، بر پيشانی‌ها چين می‌نشيند و نگاه‌ها تيره می‌شود و گاه با بی‌ميلی جواب سلامش را می‌دهند...


 • با زبان «قدس»
  5 آذر 1383  ( شعر ترجمه )

  شعری از محمود درويش، شاعر معروف عرب
  به خاطر مرگ شهادت‌واره‌ی چريک پير فلسطين، ابوعمار که همان ياسر عرفات باشد...


 • يک گوشه‌ی پر از تجارب و اندوه
  5 آذر 1383  ( داستان فارسی )

  «جايی برای خنده و گستاخی نمانده است» کسی با غمزه‌ای زنانه بيرون زده از پوستی نامريی و مذکر، می‌گويد. مردی شراع قامت خود را، در باد، بلندا می‌دهد و کلام هذيانی، تدبير از چشم و زبان و ديگراندام‌ها و همه‌ی حس‌ها و عاطفه‌های بيرونی و درونی می‌گيرد...


 • داغگاه
  18 مهر 1383  ( داستان فارسی )

  دخترک پنج‌ساله به نظر می‌رسد، بس که لاغر است و حالا که می‌لرزد آن گوشه، خيلی کوچک‌تر به نظر می‌آيد. چمباتمه زده است لای منگنه‌ی ميز آشپزخانه و چهارپايه وارانه‌ای که يک پای بلندش نيست. دو چنگ ظريف را مشت کرده...


 • اسطوره‌ها، آه...
  18 مهر 1383  ( شعر فارسی )

  لکن اين ماندن را / شاعر! / چگونه تفسير می‌کنی؟ / خود را چگونه تعبير می‌کنی؟ / اين‌جا مگر اسطوره‌ای می‌بينی؟ / که در خواب / سنگی به شهر اساطير پرت کنی؟...


 • غزلی در نوميدی
  18 مهر 1383  ( شعر فارسی )

  شور شيرين تيشه‌ی فرهاد می‌خواهد، که نيست / عشق، اول وادی آباد می‌خواهد، که نيست / اين کويرستان ظلم صاحبان زور و زر / نعره‌ای خاراشکن ز اسفنديار راد می‌خواهد که نيست...


 • بريده‌ای از شعر بلند «عاشقی از فلسطين»
  6 فروردین 1383  ( شعر ترجمه )

  شعری از محمود درويش
  چشم‌های تو خاری است بر دل / که خراشنده است و چاک می‌دهد / اما من عبادت می‌کنم چشم‌هايت را / و در برابر باد، سپر آن‌ها می‌شوم / شباهنگام که دردمندم...


 • زن عاشق سواره بر توسن توفان
  5 دی 1382  ( شعر ترجمه )

  شعری از غادة السمّان
  با مورچه ها دوست خواهم شد / تا ياد بگيرم در سكوت و پنهاني / چون مورچگان، به سوي تو بيايم / و بي ذره اي هراس / رازهايم را در گوش تو بسرايم...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب