مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

احمد زاهدی
ahmadzahedi@gmail.com

وبلاگ شخصی: http://poethome.blogspot.com  • میدان
    18 اسفند 1387  ( شعر فارسی )

    تو می‌دانی/ اسب با پرش از مانع رد نمی‌شود/ تحقیر می‌شود/ و تماشاگرانِ مست/ هر بار/ برای سواری دست می‌زنند/ که شلاق را محکم‌تر فرو ‌آورد...


  • دو شعر از احمد زاهدی
    2 تیر 1387  ( شعر فارسی )

    درخت/ بود./ بي باران هم/ بار می‌داد/ و داد.


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب