مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مهدی اخوان ثالث (م. اميد)
متولد 1307، توس
وفات 1369، آرميده در جوار فردوسی بزرگ.

خزه در شماره‌های مختلف بخشی از آثار منتشرنشده‌ی اين شاعر نامدار پارسی را منتشر کرده است. باشد که مقبول دوستداران او قرار گيرد. • يادداشت‌هايي براي فيلم مثلاً چهره‌اي به نام «دزفول»
  18 مهر 1383  ( مقالستان )

  اين نوشته‌اي است چاپ نشده از شاعر بزرگ معاصر مهدي اخوان ثالث. نوشته، يادداشت‌هايي است كه م. اميد براي فيلمي مستند نوشته است. به دليل طولاني بودن يادداشت آن‌ها را در چند شماره‌ي پياپي مي‌آوريم. مرحوم اخون ثالث (م. اميد) در شروع يادداشت‌ها آورده است: يادداشت‌هايي براي فيلم مثلا‌ً چهره‌اي به نام «دزفول».
  بخش آخر


 • يادداشت‌هايي براي فيلم مثلاً چهره‌اي به نام «دزفول»
  7 شهریور 1383  ( مقالستان )

  اين نوشته‌اي است چاپ نشده از شاعر بزرگ معاصر مهدي اخوان ثالث. نوشته، يادداشت‌هايي است كه م. اميد براي فيلمي مستند نوشته است. به دليل طولاني بودن يادداشت آن‌ها را در چند شماره‌ي پياپي مي‌آوريم. مرحوم اخون ثالث (م. اميد) در شروع يادداشت‌ها آورده است: يادداشت‌هايي براي فيلم مثلا‌ً چهره‌اي به نام «دزفول».
  بخش دوم


 • يادداشت‌هايي براي فيلم مثلاً چهره‌اي به نام «دزفول»
  17 خرداد 1383  ( مقالستان )

  اين نوشته‌اي است چاپ نشده از شاعر بزرگ معاصر مهدي اخوان ثالث. نوشته، يادداشت‌هايي است كه م. اميد براي فيلمي مستند نوشته است. به دليل طولاني بودن يادداشت آن‌ها را در چند شماره‌ي پياپي مي‌آوريم. مرحوم اخون ثالث (م. اميد) در شروع يادداشت‌ها آورده است: يادداشت‌هايي براي فيلم مثلا‌ً چهره‌اي به نام «دزفول».


 • شعر منتشر نشده‌ای از مهدی اخوان ثالث
  6 فروردین 1383  ( شعر فارسی )

  چه بينی، چيست اين؟ يا کيست اين می‌آيد؟
  چه بينی؟ آب يا آتش؟
  پريزادی است آتش‌فام و آبی پيرهن شايد؟
  فکنده زورق از گلبرگ‌ها بر جاری مهتاب؟ (جويبار آبی مهتاب)
  و او را برده از افسون ساحر خواب؟...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب