مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

علی‌اصغر احسانی
shazdehkoocholu@gmail.com

دبیر سابق انجمن شعر بابلسر
وبلاگ شخصی: shazdehkoocholu.blogfa.com • آغاز پرواز
  23 آذر 1385  ( نقد شعر )

  (بررسی تحول شعری تروئیکای شعر فارسی در نیمه‌ی نخست دهه‌ی چهل ـ فروغ، شاملو، اخوان)
  شاملو، فروغ، اخوان سه شاعری بودند که با کمی تسامح می‌توان سال ۱۳۳۰ را آغاز جریان شعری آنان قلمداد کرد، شاعرانی که هر یک جریانی را در ادبیات ایران رقم زدند. فرزندان خلف نیما؛ فرزندانی که هر یک با انگشت نهادن بر یکی از ظرفیت‌های به بلوغ نرسیده‌ی شعر نیما توانستند در به تکامل رسیدن آن نقش ایفا کنند. تکاملی که به تعبیر فروغ برآمده از ۳ ضرورت اساسی بود: «ضرورت یافتن نگرش ویژه، صناعت ویژه و از پی آن ساختار ویژه»...


 • فروغ و دستاوردهای شعر جدید فارسی
  2 شهریور 1385  ( نقد شعر )

  (با نگاهی به شعر «ای مرز پرگهر...» از مجموعه‌ی «تولدی دیگر»)
  «فروغ فرخزاد» بزرگ بانوی ادبیات معاصر را می‌باید خارج از چهارچوب‌های رایج ادبی و نقدهای مرسوم، به بازخوانی نشست. چراکه فروغ نه صرفن به عنوان شاعر، بلکه به عنوان یک «جریان شعری» در ادبیات به ظرفیت‌هایی دست یافت، که بی‌اغراق می‌باید به نوعی شاعران بعد از او را وامدار و میراث‌خوار دستاوردهای وی دانست. گرچه آثار بسیاری در بازخوانی و بازشناسی شعر و شخصیت فروغ فرخزاد به نگارش درآمده است، اما خاصیت شعر فروغ به گونه‌ای است که با هربار بازخوانی می‌توان به نتایجی جدید و بدیع دست یافت...


 • ادای دین به «یاغی»
  14 تیر 1385  ( معرفی و نقد کتاب ، نقد شعر )

  (نقدی بر مجموعه‌شعر «جوانمرگنامه» از علی‌اکبر یاغی‌تبار)
  ... بی‌شک اگر ذات هنر را به تعبیر شاملو «عصیان» بدانیم، شاعر این مجموعه با ظرافتی کم‌نظیر با «شک‌کردن» بر تمام قطعیت‌ها و با نیشخندهای فلسفی به این هنر دست می‌یابد. هنری که فارغ از نسخه‌پیچی‌های مرسوم روشن‌فکرانه، و پالوده از اداهای مرسوم زبانی این دسته، تنها با آینه‌گرفتن در برابر اجتماع، پارادوکس‌های آن را به تصویر می‌کشد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب