مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

علی‌رضا نوری
ar.noori@yahoo.com

علی‌رضا نوری هستم. در همدان به دنیا آمدم. شعر را با غزل کلاسیک شروع کردم و بعدها با روی آوردن به شعر نیمائی و پس از آن شعر آزاد به طور جدی به شعر پرداختم. در حال حاضر هم دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی هستم.  • چهار شعر از علی‌رضا نوری
    3 اسفند 1386  ( شعر فارسی )

    از اول هم/ به چیزهایی که روی پیشانی نوشته‌اند شک داشتم/ به لوله‌های گاز/ که حتا به درد خودکشی نمی‌خورند/ به این زن‌ها/ که به خون عادت کرده‌اند شک داشتم/ پیشانی‌ام بلند نبود/ گفتم موهایم بریزند/ چیزهای بیش‌تری می‌توان روی آن نوشت/ تو را نوشته‌اند که نباشی...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب