مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ملک‌ابراهيم اميری  • برای «ناصر زرافشان»
    27 آبان 1385  ( شعر فارسی )

    زرنگار نسیم / نوشته / در نگاهت / شکست سلسله را. / با چشم سرفراز / باش! / هم‌آوار کنگره / دیوار خسته را / و شنود / میهمان کن / با تالار نسیم / غنای / سازه‌وران / زخمه‌ی بسته را...


  • نقدي بر كتاب راه شيري
    5 بهمن 1382  ( معرفی و نقد کتاب ، نقد داستان )

    شايد «راه شيري» بي نياز از ويرايشي عمومي و نهايي نباشد، رسيدن به زبان و نثر معيار، پس از سد سال داستان نويسي نوين و با وجود ده ها مدافع و سدها مدعي، ضروري و بي اجتناب است تا در غياب مديريت بحران نقد ادبي، نويسندگان چنين، خود، آن را نمايندگي كنند...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب