مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

اميرحسين تيکنی
goldendesigngrp@yahoo.com • گوزن می‌شوم
  22 تیر 1388  ( شعر فارسی )

  گوزن می‌شوم/ در بیشه‌زاری که به نام تو نامیده‌اند/ بر چمنی خیس/ زیر آسمانی که بارانش بند نمی‌آید/ تو تنهایی و همه درختان را سر بریده‌اند/ می‌دوی و باد می‌وزد/ من گوزن سرخی هستم/ با شاخ‌هایی بلند و درهم فرو رفته/ خسته‌ام کز می‌کنم در گوشه‌ای/ و چشم می‌دوزم/ که چگونه/ که چه عجیب/ گیسوان بافته‌ات را در باد و باران رها می‌کنی/ دکمه‌های پیراهنت آواز می‌خوانند/ پا برهنه می‌رقصی و کفش‌هایت سال‌هاست گم شده‌اند...


 • عطر خوب
  13 مرداد 1387  ( شعر فارسی )

  آواز که در کوچه بپیچد/ زانوی رهگذر که به رقص درآید/ جغرافیای دنیا به هم می‌ریزد/ پالتوی پوستی روسی/ گیسوانی به سبک مصری/ چکمه‌های ونیزی/ بعد بی‌سکان و بی‌لنگر دل به دریا زده‌ای/ زیر تاقدیس‌های قدیمی/ در آینه‌های قدی بلند/ شک می‌کنم که فرشته‌ی من بوده‌ای...


 • یک سمفونی آرام
  18 خرداد 1387  ( شعر فارسی )

  (به یاد نادر ابراهیمی)
  سلام!/ آمده‌ام خداحافظی کنم!/ مرا ببخشید/ اگر پاره‌های تنم را جا می‌گذارم/ خیال بازگشتن ندارم/ لب و دهانم/ چشم و گوشم/ همه به یادگاری...


 • لازارووس نیستم
  8 خرداد 1387  ( شعر فارسی )

  این گونه به چشم‌های من نگاه نکنید/ کاغذ و قلمی کافی‌ست/ من به همه چیز اعتراف می‌کنم/ اعتراف می‌کنم به بچه مرده‌ای/ که از آن من نبود/ اما به بغل گرفته بودم/ از گلویش خون می‌چکید/ کنار مجسمه‌ی حضرت مریم ایستادم می‌خندید/ گفتم عیسای شماست؟/ می‌خندید/ ناگهان باران شدیدی گرفت/ زیر چتر کافه‌ای خیابانی نشستم/ با بچه‌ی مرده چه می‌کردم...


 • رزهای عربی
  14 بهمن 1386  ( شعر فارسی )

  زمین زیر پای رقاصه‌های عرب می‌لرزد/ و هزار آرزوی مرده/ چون آوار مخروبی/ در اندام لرزان من/ فرو می‌ریزد/ دست‌ها بالا/ بازوان لخت رقاصه‌ها به هر طرف می‌رود/ این باد بی‌صاحب/ تمام برگ‌های درخت را می‌کند/ درخت لخت گریه می‌کند/ در فصل پائیز/ وقتی نامت را گم کنی/ وقتی حوصله‌ی حتا/ رفتن تا نزدیک‌ترین ساحل بندر را هم نداشته باشی/ هنگام غروب/ در گوشه‌ی قهوه‌خانه‌ای کوچک/ تنها بنشینی...


 • چهار شعر از منظومه‌ی شعرهای دريايی
  19 مرداد 1385  ( شعر فارسی )

  پری زيبای من غمگين نشسته‌ای! / بی‌حوصله / صفحه‌های مجله‌ی شعر را ورق می‌زنی / نمی‌خندی / و دود سيگارت / نه هاله‌ای دل‌مانند / و نه هيچ شکل ديگری نمی‌سازد / [تا من فکر کنم شايد / قصد برگشتن به دريا را داشته باشی.] / زيبای من / معصوميتت در خستگی بوسه‌ای عميق / از لبانی که بوی گرسنگی آفريقا از آن می‌تراود / می‌لرزد / شگفت‌زده نگاه می‌کنی / که هيچ پرده‌ای ميان بودن و نبودنت نيست / شگفت‌زده / انگار که هرگز نبوده‌ای / دريا اما قصه‌ی ديگری دارد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب