مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

قباد آذرآيين • زنی روی تخت خوابیده است
  22 شهریور 1386  ( داستان فارسی )

  دیرو سارا خانم سراغته می‌گرفت. کدوم سارا خانم؟! چطو نمی‌شناسیش؟! او کسی که نشناسش خُ خواجه حافظ شیرازه... بند کرده بود چه جور! سریش! مگه ول می‌کرد سگ‌مصب! یه بند آدمه سؤال‌پیچ می‌کرد. می‌خواس از همه چی سر در بیاره. بی‌خود نبود اسمشه نهاده بودن نمی‌دونم چی‌چی‌پِرس.. زنه گز می کرد، شووره پاره می‌کرد. اصلن خدا ای زنه آفریده سی نخود هر آش. با او شوور قزمیتش... مفتش شیش‌انگشتی!..


 • دو طرح از قباد آذرآيين
  7 شهریور 1383  ( داستان فارسی )

  (تفاوت، غم/شادی)
  تابوت‌ها کنار قبرها رديف شده‌اند. سوگواران شيون می‌کنند. فقط يک نفر است که قند توی دلش آب می‌شود: گورکن.


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب