مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

بابک صحرانورد
babaksahranavard@yahoo.com

متولد ۱۳۵۵

آثار:
- دو شعر کوتاه در کتاب شاعران امروز، انتشارات رود، تهران ۱۳۷۶
- یک شعر کوتاه، روزنامه‌ی نوروز (توقیف‌شده)، تهران ۱۳۸۰
- مجموعه شعر «سرم را به شب تکیه دادم»، انتشارات پارسی‌پور، تهران ۱۳۸۲
- انتشار شعرها، ترجمه‌ها، مقالات و نقدهایم در سایت‌های پیاده‌رو، نصور، آتی‌بان، بلوط،
اینک فلسفه، شعر نو و چند سایت دیگر
- عضو نویسندگان سایت ادبی لوح
و ...  • فرار
    6 مرداد 1388  ( داستان ترجمه )

    (داستان کوتاهی از فرهاد پیربال، نویسنده‌ای از کردستان عراق)
    وقتی در قهوه‌خانه نشستم، پشتم را به صندلی دادم، خواستم کمی استراحت کنم؛ که ناگهان فهمیدم پای راستم را دراردوگاهمان جا گذاشته‌ام. من در طول زندگی‌ام هرگز پایم را در هیچ جایی جا نگذاشته‌ام، این اولین بار بود که چنین اتفاقی برایم پیش می‌آمد. بلند شدم که بروم. قهوه‌چی که عرب سیه‌چرده‌ای از جنوب بود، دم در قهوه‌خانه با تعجب از من پرسید: «ها؛ رفتی!»...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب