مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

بهروز ناصری
behroozna@gmail.com  • هایکوهای بازفت
    3 خرداد 1387  ( شعر فارسی )

    به دره‌ی بازفت زادگاه اجدادی‌ام/ اطراقگاه بهاری پارسیان. هخامنش./ رود توف می‌زند هنوز، از روی سنگ‌های باستانی.


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب