مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

داريوش رضوان
sms.rezvan@gmail.com

ساکن بوشهر (شهرستان جام).
يک کتاب زير چاپ دارد با عنوان: «به خواب سيب رفته کودک اين فصل حوا»  • به ياد منوچهر آتشی
    25 آذر 1384  ( شعر فارسی )

    يک‌شنبه‌های هميشه / يادت به‌خير، / به کليسای دستانت / آهنگ ديگری ـ / عادت کرده بود / و حجم جمجمه‌ی مرا ـ / که پر از وصف گلُ، گندمُ، گيلاس. / زيباتر از شکل قديم / ديده بودمت، / آهنگ ديگرت اين بود؟!!!!...


  • شعری از داريوش رضوان
    3 آبان 1384  ( شعر فارسی )

    کسی برای ما صدای باد درنمی‌آورد / گمانا / گمانا / گمانا / ما کِی حريم روسری‌ات را شکستيم / کِی بی‌وجود «خود» / کنار کاسه‌ی چشمانت نشستيم...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب