مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ابراهيم قائدی
ebi.ghaedi@gmail.com  • پنجره
    5 فروردین 1385  ( شعر فارسی )

    در این ساختمان که پنجره‌هاش کم‌اند، / و آسمان هم تقسیم نمی‌شود حتا... / و میان اتاق‌هاش که می‌لولی قفس قفس / باریک‌تر از راهرویی که راه می‌دزدد از خیابانی به ازدحام تو / به وقت نفس‌تنگی بریدگی / کجا باید کجا باید / به کدام پنجره‌ی نداشته تکیه باید...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب