مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

محبوبه افتخاری  • چهار تا آجر
    5 آبان 1382  ( داستان فارسی )

    تمام پيري چوب در سر انگشتانش جاري مي شود. در چوبي خاک گرفته كه باردار ساليان صدها موريانه است، ناله ی كشداري مي كند. انگار مدت هاست كه منتظر بهانه اي است براي باز شدن. آرام و كش دار باز مي شود...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب