مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

الهام ناصری
Elham.naseri52@gmail.com • دو شعر از الهام ناصری
  27 تیر 1387  ( شعر فارسی )

  چشم‌های ناباور کودکان،/ به دنبال شما گریان تا چند؟!/ ای اولین آموزگاران درس‌های تلخ!/ بادکنک‌های بی‌معرفت گازی!


 • هفت شعر از الهام ناصری
  12 اسفند 1386  ( شعر فارسی )

  شب‌ها مترسک کتش را/ روی شانه‌ی آدم‌برفی می‌اندازد/ سیگاری با هم می‌کشند/ و پرنده‌ها را به هویج مهمان می‌کنند./ ما که خواب‌ایم،/ همه با هم رفیق‌اند/ ما که بیدار،/ دنیا دوباره سنگ می‌شود


 • چند شعر از الهام ناصری
  6 مرداد 1386  ( شعر فارسی )

  «شوساتانا» فقط سیزده روز در ماه غذا می‌خورد. خوراکی نحس./ «شوساتانا» زن عاشقی بود که از قضاوتی بی‌رحم می‌گریست/ کودکی بود که آخرش حکمت خدا را از خاموشی مادر نفهمید/ «شوساتانا» عدالتی بود که در دست وکیلی باسواد جان می‌داد/ دانه‌ای ناب که در خاکی نامرغوب فراموش می‌شد/ داستانی مشتاق که از دم تیغ تحریف می‌گذشت/ و شمعی تازه‌کار که سرنوشتش را باد عقده‌ای تعیین می‌کرد/ آشیانه‌های شکسته در باد.../ و گنجشک‌های کوچک مبهوت.../ «شوساتانا» هنوز تنهاست!...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب