مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

انسیه اکبری
nc_khalvatneshin@yahoo.com

۲۴ ساله، ساکن کرج  • جراحت
    31 اردیبهشت 1385  ( شعر فارسی )

    زخم / زندگی‌ات / منم... / همه به زخم‌های‌شان / دستمال می‌بندند / تو اما / به زخمت / دل / بسته‌ای...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب