مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

حسن فرهنگ‌فر

حسن فرهنگ‌فر اهل خطه‌ی شمال است و تاکنون مجموعه داستان تحسين‌شده‌ی «دلواپس کهرم» (نشر قصه) از او منتشر شده است.  • آسمان آبی هم هست
    8 مرداد 1384  ( داستان فارسی )

    زن گفت: «ديشب چرا سروصدا می‌کردی؟ تازه پلک‌هايم آمده بود روی هم.» مرد همان‌طوری‌که پارو می‌زد، نگاه کرد به زن. موهای خرمايی‌اش، زير نور خورشيد می‌درخشيد، چشم‌های سياهش برق می‌زد. روسری‌اش افتاده بود روی شانه، زيپ گرم‌کن ورزش‌اش، تا سينه پايين بود. شمايل مريمی‌اش با هر حرکت پارو می‌خورد به سينه‌اش...


  • کوپن شماره ۱۳۳۰
    5 بهمن 1383  ( داستان فارسی )

    ماهش را نمی‌دانم، روزش را هم. عاشورا بود گمانم که توی همه‌ی کاغذپاره‌ها و به زبان مادر شدم حسين. حتماً مه غليظی بود که چشم چشم را نمی‌ديد. شايد هم باران بود...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب