مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

يزدان فرماندوست  • فال اشک
    5 دی 1382  ( شعر فارسی )

    بگو / به افيون افلاطون نگاهت / بگو / اين فرهاد فلج شده را / پس کي / شفا مي دهد؟...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب