مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

فرناز لويزه
irlavizeh@yahoo.com

متولد اسفند ۵۲، تهران
تحصيلات: فوق ليسانس علوم ارتباطات • دو شعر از فرناز لويزه
  26 مرداد 1385  ( شعر فارسی )

  (هشدار، نامه)
  گيرم من و تو هم‌زبان، هم‌خانه، هم‌خون / هم‌کوچ‌مان کرده کدام اجبار؟ برگرد! / دل، هر تپش، مشتی‌ست بر سندان تسليم / او را به حال سرخ خود بگذار و برگرد! / چيزی نمانده بشکنی از سنگباران / چتر تسلای مرا بردار و برگرد!...


 • سه شعر از فرناز لويزه
  20 خرداد 1385  ( شعر فارسی )

  (ناتمام، ديوار، جستجو)
  بجوييد در من کسی مرده است / که بوی تعفن مرا برده است / کسی باغبان را ربود و گريخت / و باغ گل سرخ افسرده است / از اين جا پرستو گذر هم نکرد / گمانم که از ما دل‌آزرده است / مکن تکيه بر طرح لبخند من / که يک شکلک زار و افسرده است...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب