مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

فواد خاک‌نژاد
foaaad@gmail.com

روزنامه‌نگارم. ۵ سال است که داستان می‌نويسم. متولد دی‌ماه ۶۵ هستم. ۲۷ دی‌ماه.  • تغيير
    7 بهمن 1384  ( داستان فارسی )

    شال مسئله‌ی بسيار مهمی است. هفده سال پيش بود که پدربزرگم با شال سياهش خودش را خفه کرد. اصلن چرا دور بروم؟ همين پدرم، وقتی اتوبوس ته دره سقوط کرد همه مردند اما او زنده مانده بود. اما باز شال سياهی به در گير کرده بود و در باز نمی‌شد و همين باعث مرگش شد؛ دايی تعريف می‌کرد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب