مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

غزال امیری‌نژاد
ghazal1269@gmail.com

متولد ۱۳۵۸
مهندس عمران  • سه شعر از غزال امیری‌نژاد
    7 مرداد 1385  ( شعر فارسی )

    مادر می‌گويد هرگز عاشق نبوده. / مادر از برگِ زرد پاييز خبر دارد. / مادر هميشه خبردار است. / و دلش هی شور می‌زند، / و هی می‌ترسد که من عاشق شده باشم. / مادر هرگز عاشق نبوده، / اين را هربار خودش می‌گويد. / و هی صغرا کبرا می‌چيند. / و هی از برگ‌های زرد خبر می‌دهد. / و هی می‌ترسد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب