مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

عدنان غريفی
s.ghoreifi@sayyedadnan.demon.nl  • دو شعر از عدنان غريفی
    5 بهمن 1383  ( شعر فارسی )

    (به ياد سوزان سانتاگ، ناله‌ی فاخته)
    به صاحبان اصلی آمريکا مانَد. همان‌هائی که / به خواری بومی می‌خوانندشان / يا سرخ‌پوست. به چشم‌هاش نگاه کنيد / راست نمی‌گويم؟...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب