مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

محمدحسن فرازمند
farazmand777@gmail.com  • درج در تیتر تا نقطه‌شدن ته خط، آخر صفحه
    13 آذر 1385  ( داستان فارسی )

    نشسته‌ایم... حالا، در هیأت کلمات... ردیف به ردیف، چنگ در چنگ هم انداخته فریاد می‌زنیم، متن را، هریک به اندازه‌ی سهم‌مان... چندتای‌مان که ظاهرشان هیکل‌مندتر است‌، سبیل اندر سبیل... از هیبت‌شان می‌شود فهمید، انگار که قسمت‌های مهم‌تر متن را بر دوش می‌کشند، شاید، برای همین است که متن‌شان را محکم‌تر فریاد می‌زنند... محکم‌تر از من، که در هیأت یک «و» نشسته‌ام...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب