مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

محمد هدايت  • دواير تب
    7 شهریور 1383  ( شعر فارسی )

    چگونه چنگ زنم در زلف‌هات / آسمانی کنار گيسوان تو می‌ميرد / و فرشتگان هذيانی نگاهت / چه سوغات دارند / جز چرخشی بی‌حساب / در دواير تب...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب