مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

سعید حسینی شاد
saeid_hoseini_shad_40@yahoo.com  • بهار
    12 اردیبهشت 1385  ( شعر فارسی )

    سکوتی در هم شکسته جان من را / هزاران چشم بیدار / هزاران خاطره با شبنم صبح / خوش آوازی / طنین دلنشین نغمه‌هایت / بخوان در گوش این جان پرآشوب / مضاعف کن بهاری را که آمد


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب