مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

حسين ديلم کتولی
gandolf1332@yahoo.com

وبلاگ شخصی: sayehayebad.blogfa.com • دو غزل از حسین دیلم کتولی
  2 اسفند 1384  ( شعر فارسی )

  زنی کنار خیابان و خنجری در مشت / زنی به سایه‌ی خود تا رسید آن را کشت / کشید خنجر و پهلو و گردنش را زد / و ضربه‌های مکرر به قلب او از پشت /فرار کرد و مردم تمامی از دنبال / چه فحش‌ها که نثارش نکرده ریز و درشت...


 • با وافور پدرم
  19 دی 1384  ( شعر فارسی )

  پدرم چوپان دروغگو / مادرم شيرهايش را به بچه‌های همسايه / و از پنجره مگس‌های غول‌پيکر / پيکر پدرم / روی سينه‌ی مادر / سنگينی خاطرات جوانی / خوش بودم / گرگ خواب آهو می‌ديد...


 • کودکی
  29 آذر 1384  ( شعر فارسی )

  با هميشه‌ی خاطرات کودکی / دندان‌های مصنوعی‌اش را / جا می‌گذارد / مادربزرگ / لب‌هايش روی مفاتيح کوچکی / که خاک‌آلود / صدای / الغوث، الغوث... / از لای دندان‌ها...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب