مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

حسین ریشهری
freeverse1999@yahoo.com  • شعری از حسین ریشهری
    29 بهمن 1384  ( شعر فارسی )

    جنینم به شکل یک علامت سؤال بود / سؤالی / که هیچ‌کس پاسخش را / نمی‌دانست / فکر کردند / یک کارخانه‌ام / با قیچی نافم را ببرند / و / افتتاحم کنند / قصدم این نبود پیدا باشم / حتا در ذره‌ای...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب