مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

الف ـ جاويدفر  • شب دختر و مادربزرگش
    12 اردیبهشت 1383  ( داستان فارسی )

    صداي مبهم تلخ ، از كجا آمده بود؟ چطور توانسته بود پرده‌ي گوش‌هاي پير و سنگين‌اش را بلرزاند و خواب كابوسي و وهمناک‌اش را بشكند؟ براي يافتن دوباره‌ي خود، سعي كرد به صداي بلند بگريد ـ «خويه! خير نبيني الهي» به سختي صداي خود را به‌جا آورد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب