مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

کامبيز منوچهريان
kambiz_manuchehrian@yahoo.com

کامبيز منوچهريان، متولد سال ۱۳۵۹ و فارغ‌التحصيل رشته‌ی فيزيک کاربردی.
دارای چند مقام در دوره‌ی دانشجويی و دانش‌آموزی هستم و با تعداد زيادی نشريه‌ی دانش‌آموزی و دانشجويی همکاری کرده‌ام و سردبيری بعضی از آن‌ها را نيز به عهده داشته‌ام. کارهايم در بعضی نشريات اينترنتی از قبيل فروغ، نسيم کوير، کلاغ، شرقيان، سخن، قاصدک‌آنلاين، ديگران، شعر نو، آوای آرام و... نيز منتشر شده‌اند.  • راهی که طی نشده است
    5 اسفند 1385  ( شعر ترجمه )

    (سه ترجمه از شعری از «رابرت فراست» به سه روایت مختلف)
    روایت اول: / دو ره در جنگل زردی ز یکدیگر جدا گشتند / و صد افسوس / من قادر نبودم طی کنم آن هر دو را با هم / و من یک رهگذر بودم / مسافر / خسته و تنها / که بر جا ایستادم باز ساعت‌ها / نگه کردم / به راهی از دوراه سبز پابرجا / و تا جایی که می‌شد
    دیدمش آری / که پنهان شد میان سبزه‌ها...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب