مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

کورش اديم • شعری از کورش اديم
  19 تیر 1386  ( شعر فارسی )

  مرد بسیار/ بسیار بیمار/ اتاق/ وین سقف قاطع/ و پروانه بر بیگاه تنهایی‌ام شمع می‌شود/ که سوختم!/ آه سوختم/ ز شعله‌ی شهامتم از اشرار این و آن/ و پروانه!/ بر بیگاه تنهایی‌ام/ و روان/ در روان/ پران/ می‌پرد/ می‌چروکد و می‌چرخد/ می‌چرخد به دور شمع که پروانه است/ که پروانه بود!...


 • انسان
  15 آذر 1385  ( شعر فارسی )

  انسان! / انسان اینک / مجذوب این‌چنین جرمی نجیب / کجاست مهر مبهوتت که در دیده بود؟ / گاهی که عبورت بود و / دل می‌ربود. / انسان! / این‌سان مصدوم صاعقه‌ی دانستن / عطر وجدانت کو؟ / که به قامت، کوه را نمی‌شنید. / احشاء این جبروت غم‌انگیز، / به گند می‌گراید، / گور می‌خورد / چیست آن که / گریبان این گرگ گریان را می‌درد؟...


 • شعری از کورش ادیم
  25 آبان 1385  ( شعر فارسی )

  صدای مرا ببین! / که چگونه می‌شنود / دوردست دهان تو را / نجوای جهود و / جریان جسم شورانگیز این مدهوش / در سیال یاد مفقود تو / می‌خواهمت که بخوانم / به قرائتی ایمان‌سوز / به خوانشی / خرام‌وار و خراب...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب