مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

عليشاد لربچه
falsaf@web.de

ساکن برلين • آنانی که قبل از من «بيوگرافی» نوشتند!
  27 آذر 1384  ( معرفی نويسنده )

  (زندگی و آثار رومن رولان، نويسنده‌ی فرانسوی و برنده‌ی جايزه‌ی نوبل ادبيات سال ۱۹۱۵)
  ... آيا آن‌طور که رولان ادعا می‌کرد، يکی از هدف‌های بيوگرافی نويسی‌اش، روشنگری و تبليغ اصول اخلاقی و انسان‌دوستی بود؟ به قول خودش او می‌خواست که با معرفی هنرمندان و مشاهير انسان‌دوست جهانی، مانع سرکوب و به خطر افتادن آزادی درونی انسان در جامعه‌ای غيرعادلانه شود و برای اين‌که اروپا را از يک زوال فکری ـ فرهنگی و اخلاقی نجات دهد، کوشيد تا با کمک معرفی قشر برگزيده‌ی روشنفکر، به انقلاب اخلاقی در ميان خوانندگان دست بزند و نوزايی فرهنگی جديدی را در اروپا موجب شود...


 • نويسنده‌ای ميان فاشيسم و خرابه‌های جنگی
  10 آذر 1384  ( معرفی نويسنده )

  (زندگی و آثار هاينريش بل، نويسنده‌ی آلمانی و برنده‌ی جايزه‌ی نوبل سال ۱۹۷۲)
  ... او از موضعی صلح‌خواهانه با سبکی طنزآميز به شرح زندگی در دوران فاشيسم و سال‌های بعد از پايان جنگ پرداخت. در تمام آثارش به انتقاد از دورويی مذهبی، مقدس‌بازی ظاهری و فرصت‌طلبی‌های شغلی بعد از شکست نظامی آلمان می‌پردازد. ازجمله ديگر موضوعات رمان‌هايش، عوارض و عواقب جنگ مانند: بی‌خانمانی، فقر و سرگردانی، بيکاری و گرسنگی، هستند...


 • ادبيات و دخالت‌هاي ايدئولوژي
  27 تیر 1383  ( معرفی نويسنده )

  با يک حساب سرانگشتي غير علمي، ولي تحقيقي مي‌توان حدس زد كه گئورگ لوكاچ ، مورخ ماركسيست ادبيات، متولد مجارستان، بايد حدود يک ميليون صفحه مطالب ادبي، فلسفي، تاريخي و سياسي در طول عمر خود خوانده باشد، چون درباره‌ي آثار غالب نويسندگان، فيلسوفان و مبارزان اجتماعي سه قرن اخير اروپا نظر مي‌دهد...


 • استاندال، اسمي مستعار
  6 فروردین 1383  ( معرفی نويسنده )

  نام واقعي استاندال، هنري بيل است. استاندال بعد از بالزاک از مهمترين نويسندگان فرانسوي مي باشد. او يكي از پيشکسوتان ادبيات رئاليسم انتقادي نيز است. به نظر هم عصران او، چون آثار استاندال اغلب اتوبيوگرافي گونه بودند، نام مستعار را اختيار كرد تا مورد پيشداوري غلط کليسا و فضول هاي باسواد قرار نگيرد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب