مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مجيد رجبی
shabe_yalda3@yahoo.com  • از فاصله
    18 فروردین 1385  ( شعر فارسی )

    گفتنی‌ها، کم نیست / من اما، بر زبان چیزی نمی‌یابم. / چه مرا باری‌ست بر شانه‌ی خونین / که ارابه‌ی سنگ‌چرخ هیچ کلمه‌ای برنمی‌تابدش. / و من / با چشم‌ها / با دست‌ها / و با قلبم / سخن چه‌گونه در میان آورم؟...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب