مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مريم علی‌اكبری
maryamaliakbari1985@yahoo.com

وبلاگ شخصی: http://maryamaliakbari2005.persianblog.com • شعری از مریم علی‌اکبری
  6 خرداد 1385  ( شعر فارسی )

  با اين همه مرواريد چه کنم؟ / مرواريدهای کوچکی / که در دل شب / بر دشت خزانی گونه‌ام جاری می‌شوند / و بهای‌شان تکه‌های قلبی شکسته است / که اگر کنار هم رديف شوند / نام تو را به خود می‌گيرند....


 • سه شعر از مريم علی‌اكبری
  22 اسفند 1384  ( شعر فارسی )

  (آه اگر...، بن‌بست پرنده، آخرين نگاه)
  امروز / در قاب منتظر چشمانم / دو تصوير حک شد / تصوير تو / و تصوير اويی که نمی‌شناختم / با هم / در کنار هم / دل‌سپرده به هم / نامت سنگی شد بر شيشه‌ی نازک دل / و شکستم / در قاب مبهوت چشمانم / هم‌چنان دو تصوير می‌درخشيد / تصوير او / و تصوير تويی که نمی‌شناختم


 • پشيمان
  24 آذر 1384  ( شعر فارسی )

  در من صدايی بی‌صدا پيوسته می‌پرسد / آيا _ تو می‌بخشی گناه واپسينم را / يا با نگاه روشن و بی‌ادعای خود / پر می‌کنی از عشق قلب بی‌نصيبم را / می‌لرزم از خشم تو و آهسته می‌گريد...


 • دو شعر از مريم علی‌اكبری
  21 آبان 1384  ( شعر فارسی )

  (آرزو، ماه من)
  گفتی: چگونه شعر جاری شد درونم / شوق نگاه عاشق تو شاعرم کرد / تا خواست بگريزد دلم از دام اين عشق / شعر نگاهت آمد و عاشق‌ترم کرد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب