مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

میثم علیزاده
celck_ghalam@yahoo.com

میثم علیزاده از ساری  • آب در سماور کهنه
    26 بهمن 1385  ( شعر فارسی )

    یادم هست / آن روز که پای پدر / زیر چرخ حادثه شکست / سقف خانه که ترک داشت / خیالش راحت بود / پدر ما را به خدا سپرد / با وجود تو / خیال خدا راحت بود / و تکلیف روزهای ما روشن / یادم هست / آن روز که پای پدر / زیر چرخ حادثه شکست / هر کدام از ما / دردی شدیم / که روی دست دلت / باد کرده بودیم...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب