مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

محسن غمین
ghaminmohsen@yahoo.com

متولد ۴ مهر ۱۳۶۶
دانشجوی سال اول عمران  • بارانی نو
    29 آبان 1385  ( شعر فارسی )

    بارانی نو / سایه‌ی اندام‌ها در هم / آیا ما آبستن‌ایم زنانی که می‌پرسند بارها / دروغی که نخواهند گفت کودکان هرگز / بارانی کهنه می‌آفریند / و سینه‌هایی پر از شیر / مردانی به نادانی فرو رفته در مرداب...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب