مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مير مجتبی مولائی • شاتوت‌ها
  17 خرداد 1383  ( شعر فارسی )

  چيزي نمانده است / كودكان مي‌رسند / از راه / و من / پيراهن عقيقم را / به آنان مي‌دهم / ــ تو كي برمي‌گردي...


 • معشوق معمولي من
  5 بهمن 1382  ( شعر فارسی )

  ... معشوق معمولي من / گاهي به رنگ سبز / به طعم ريحان / گاه مثل هواي دم كرده / بوي جنوب مي دهد...


 • تمام قصه همين بود
  5 آبان 1382  ( شعر فارسی )

  باز مي گردي تو / تو باز مي گردي باز / و شاعري نوشت / مردي تمام روز در خيابان / در اتاق / پشت ميز و كنار صندلي / نبود...


 • پاييز قد كشيده و...
  5 شهریور 1382  ( شعر فارسی )

  پاييز قد كشيده و / آرزوها را رفتگرها جارو كرده اند / شايد دخترم روزی ــ دختری كه ندارم ــ / از درخت خرمالوی خانه ی قديمی مادر بزرگ / بالا رود...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب