مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مسلم صدقی
m_o_sedghi@yahoo.com

متولد ۲۴ فروردين ۱۳۶۲
فارغ‌التحصيل ژنتيک ـ دانشگاه اصفهان
اولين شعر خود را حدود هشت سال پيش سروده است.  • چمن از نو شکفت
    23 دی 1384  ( شعر فارسی )

    چمن از نو شکفت / گل شبّو سرِ دیوارِ دمید / چادرِ صبح به یک جامه سپید / رفت از خاطر شبنم باران / دو سه قطره باقی‌ست / در فضای نم و نای جاده / چمن از نو شکفت / چادرِ صبح سپید / در سکوت جنگل...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب