مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ناصر مستشار
Berlen83@web.de  • نويسنده غربی، مستی يا سرمستی؟
    17 خرداد 1383  ( انديشه )

    به نقل از انجمن روان‌درمانان، در ميان اولين شش نويسنده‌ي آمريكايي كه جايزه‌ي نوبل را دريافت نمودند، پنج نفر: «همينگوي»، «فاكنر»، «اشتاين بک»، «اونايل» و «لويز» الكلي بودند...


  • شاعر در قفس آمريكايي گوريل‌ها!
    12 اردیبهشت 1383  ( معرفی نويسنده )

    به زبان رسانه‌اي امروزه مي‌توان گفت كه ازرا پاوند، شاعر، مترجم و منتقد آمريكايي، يک طالبان در خدمت فاشيسم ايتاليايي بود. حدود شصت سال پيش، در ماه‌هاي آخر جنگ جهاني دوم، آمريكائي‌ها پاوند را در ايتاليا دستگير كردند و بيش از يک سال در قفس سيمي معروف به قفس گوريل‌ها نگه‌داشتند...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب