مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ناصر موسی‌پور
naser_mash2000@yahoo.com • شبانه‌ها
  20 دی 1385  ( شعر فارسی )

  پیچان چنان مار / کلافه ـ یا کلافی سر به گم ـ / در جست‌وجوی ستاره‌ای در طاق‌نمای آسمان / که هیچش نشانه نیست! / شب را و شبانه را / به طاقتی که سلاله‌اش به ایوب است / و آرامشی پر هیجان / به سوسوی بی‌اطمینان ستاره‌ای / که مدام تردید را زنده می‌کند / پاس می‌دارم...


 • شبانه‌ها
  19 آذر 1385  ( شعر فارسی )

  می‌شکند / بی صدا / و جراحتی بی‌مرهم! / و چه آسان / رؤیا به کابوس بدل می‌شود؟! / بازی‌های ذهن / اوهام شبانه / خلوت دل / بی پژواک! / و چه ساده / شبنم رؤیا به وحشت کابوس تعبیر می‌شود؟!


 • يادش به خير آن روزها!!!
  5 بهمن 1382  ( شعر فارسی )

  دستي كه مي فشاند گرد پيري بر سر ما / بر سبزينه ي ذهن ما / نشانده است تصوير خوب روزهاي رفته را. / هنگام كه بر زبان و ذهن مي گذرد: / يادش به خير آن روزها!...


 • خنده !!!
  5 دی 1382  ( شعر فارسی )

  مي خندم / در سكوت مي خندم / پژواک خنده را، آينه مي خندد. / زهرخندي از سر درد / زهرخندي از سر كين...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب