مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

حمزه موسوی‌پور
info@khazzeh.com

حمزه موسوی‌پور زادگاهش آبادان است و هم‌اکنون شصت‌سالگی را سپری کرده است.
کارشناسی ارشد ابزار دقيق و کنترل دارد و بازنشسته‌ی صنعت نفت است.
از او مجموعه شعرهای «زخم الماس» و «در فصل مرگ‌های بهاری» منتشر شده است. • انسان و راز رفتن
  27 تیر 1383  ( شعر فارسی )

  در جاي‌جاي وحشت اين خاک / طي مي‌كنيم / در كوچه‌هاي جنگ و جنون / تل‌هاي بي‌قواره‌ي آوارها... / سوراخ و نقش مانده به ديوارها...


 • سه شعر از «ميروسلاو هولوب»
  27 تیر 1383  ( شعر ترجمه )

  (چنگ، افسانه‌ی پريان، باران در شب)
  با دندان‌هايي چون موش / باران خرد خرد سنگ را مي‌جود. / جلوه‌ي درختان در ميان شهر / چونان پيامبران است. / شايد هق‌هق گريستن ِ / عفريته‌هاي هولناک تاريکي است...


 • مراد
  17 خرداد 1383  ( شعر فارسی )

  زخون هر دل عاشق كه خفته در خاک است / چه نوشداروي نابي به خوشه‌ي تاک است / زلال جاري هر سنگ گويدت زنهار / به شادخواري ياران نه جاي امساک است...


 • دو شعر از «ميروسلاو هولوب»
  17 خرداد 1383  ( شعر ترجمه )

  (حقيقت واقع، آسيب‌شناسی)
  کرم‌هاي کوچک درد هنوز مي‌لوليدند / در هواي روشن، / لرزش فرو خوابيده بود / و چيزي در وجود ما به کرنش آمد / در برابر / تخت عمل...


 • تشنگي تلخ
  12 اردیبهشت 1383  ( شعر فارسی )

  كوير تب زده / با دست‌هاي توفان / ماسه‌ها را / بر پيكر خود مي‌افشاند / اين شيون هميشگي او است / گويي دلش را بخاک مي‌سپارد...


 • دو شعر از حمزه موسوي پور
  6 فروردین 1383  ( شعر فارسی )

  (هستی و آتش، غزل تن‌زدن)
  آن دوردست / در پاي زرد خرمن انبوهي / بسيار ايستادم / تا خوشه‌ها را / در منقار پرندگان مسافر بگذارم / حتا سياه‌بالان...


 • دو شعر از حمزه موسوي پور
  5 بهمن 1382  ( شعر فارسی )

  (هديه‌ی ديدار، گمشده)
  با تكرار روزها / دورتر مي شوي / عمري در آن خرابه ماندم / تا گنج آن نگاه را بيابم. / گورش كجاست / تا مرده اش را در آغوش بفشارم...


 • هنگام
  5 دی 1382  ( شعر فارسی )

  مهري نداشت تا بتراود / از روزن نگاه / در گذر گاه بگاه / دزدانه و آرام / نگاهش مي كردم...


 • رنگ های زعفرانی پاييز (گل حسرت)*
  5 آبان 1382  ( شعر ترجمه )

  شعری از گيوم آپولينر
  چمن زار زهر آگين در پاييز قشنگ است / گاوهايی که آن جا می چرند / به آرامی مسموم می شوند. / زعفران چمن زار، رنگ ياس بنفش و سايه ها / در آنجا در زير چشم ها می رويند...


 • نامزدی
  5 آبان 1382  ( شعر ترجمه )

  شعری از گيوم آپولينر
  بهار، عاشقان پيمان‌شکن را به پريشانی می‌خواند / و پرهای آبی را مجال می دهد که زمانی دراز در پيچ و تاب باشند / لرزان در کنار درختان سرو، جايی که اشيان پرندگان آبی است...


 • رؤيا
  5 شهریور 1382  ( شعر فارسی )

  بی ديوار، بی فاصله / تمامی افق روشن است و قابل لمس / اجزاء ديوارها و پنجره ها را / بر شاخه‌ی درختان به دار آويخته اند / طناب بازی كودكان / همان پرده های قديمی است / كه افق و پنجره را می پوشاند...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب