مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

سيد علی نبوی
the_sacred_death7@yahoo.com  • چهار شعر از سيد علی نبوی
    5 اردیبهشت 1384  ( شعر فارسی )

    (سزای باران‌ها، به همين سادگی، ببر ۳، الف لام ميم)
    الف لام ميم / ميای ملاف تن بانوی الف / تويی و چند / شمد نزديک / و پرده نمی‌اوفتد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب