مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ناهيد سرشگی
story503_p@yahoo.com

ناهيد سرشگی در سال ۱۳۳۶ در تهران متولد شد.
علاقه به هنر نقاشی در وی به سال‌های کودکی‌اش بازمی‌گردد. سرشگی غير از نقاشی، کار شعر و داستان هم انجام می‌دهد. چاپ دو مجموعه شعر «همزاد» در سال ۱۳۷۹، و «جهان دو کلمه» در سال ۱۳۸۰ و دو مجموعه داستان کوتاه «۳۱۹» در سال ۸۲ و «از آسمان که کم نمی‌شود» در سال ۱۳۸۴ از جمله فعاليت‌های ادبی او به شمار می‌روند. اما بيشتر از هر حوزه‌ی ديگر با بوی رنگ و بوم و قلم عادت و زيست دارد و اين زيست نيز همواره در تابلو های او به تصوير کشيده شده‌اند. سرشگی کار حرفه‌ای هنر را از دهه‌ی پيش يعنی در سال های ۷۴ آغاز کرده و در طی اين سال‌ها شاهد فعاليت‌های ادبی و هنری او در مطبوعات و مجلات حرفه‌ای کشور بوده‌ايم.
سبک کاری وی «سبک منريسم» است. او روی الياف خشن گونی کار می‌کند. الياف پرزدار و دورگه‌ی گونی گاهی پس‌زمينه‌ی زنی عصيان‌گر می‌شوند و گاهی طفلی در رحم مادر و گاهی و گاهی و گاهی... • چند شعر کوتاه
  4 فروردین 1386  ( شعر فارسی )

  شاید!/ شعر همین است/ که من عاشق تو باشم/ و تو!/ باهر که می‌خواهی


 • سه شعر از ناهيد سرشگی (طارا)
  11 مرداد 1385  ( شعر فارسی )

  (۷، هیس!، عاشقانه‌ها)
  می‌گوید: بخواب / هيس / سر و صدا نکن اين‌قدر / چراغ‌های خانه را خاموش کن / يکی پس از ديگری / می‌گويم: / خوابم نمی‌رود / خواب نمی‌رود چشمانی / که اندوه زمان را روی دوشش / و کبودی زخمه‌های اين تار / زير چشمانش / می‌گويد: / ای شب تار! به زور نچسب به روز / آن‌قدر که فکر می‌کنی / دل‌چسب نيست / اين روزها / و اين زندگی...


 • دو شعر از ناهيد سرشگی (سرودار)
  10 اردیبهشت 1385  ( شعر فارسی )

  (بی‌نام، بی‌ترديد)
  بايد تعبير شوم / يا مصر را بگذارم برای تو؟ / يا عزير من بودی نه مصر! / هنوز هفت سال گرسنه / هفت سال سير را نخورده‌اند / شب که رسيد از راه / بايد عاشق شوم؟ / نمی‌دانم بايد پابندی ببندم به پاهايت / يا کاسه‌ای از چه کنم بسازم برايت در اين زندان / يا رهايش کنم اين زليخای مدرن را...


 • دو شعر از ناهيد سرشگی (سرودار)
  26 اسفند 1384  ( شعر فارسی )

  (ارديبهشت، نامش را تو بگو)
  از خواب‌های پنجره / من و تو بوديم که بيرون زديم / اين را به ياد داشته باش / و امروز را / که پر بود از هياهو / اطراف‌مان / اطراف‌مان از هياهو پر / از هوايی که نفس‌ها / از نفس‌کشيدن می‌ترسيدند / و ما نترسيديم / نترسيديم از هيچ...


 • دو شعر از ناهيد سرشگی (سرودار)
  30 آذر 1384  ( شعر فارسی )

  (زنده يا مرده..؟، عجب)
  فرقی هم می‌کند که بميرم برای تو / يا آن‌قدر زنده بمانم / که باد کنم روی دست‌های خودم / روز که گذشته بود / و ماه / به سال می‌رسيد / ميان من و سال‌های پشت باد / زنی بود که گيسوانش را به باد فروخت...


 • روسپيان روسپيد
  16 شهریور 1384  ( شعر فارسی )

  ... آقا اجازه / بابا اجازه / همسر سابق من / آيا اجازه می دهيد / می‌خواهم اعتراف کنم / به پيراهنی / که اندازه‌ی تنم نبود / و اعتراض / به آقای خودم....


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب