مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ناصر تميمی
tamimi.naser@yahoo.com • پنجره‌ی واحد سيزدهم
  7 اردیبهشت 1387  ( داستان فارسی )

  احتمالن قبل از باز کردن اين نامه متوجه شده‌ايد که آدرس اين نامه بسيار برای‌تان آشنا است. بله تقريبن چيزی شبيه آدرس همان‌جايی است که شما در آن زندگی می‌کنيد و آن‌جا را «خانه» می‌ناميد، تنها پلاک آن يک رقم پس از شماره‌ی واحد شماست. اگر تاکنون با من موافق بوده‌ايد بايد به عرض برسانم که احتمالن شما مرا «همسايه» می‌ناميد...


 • دو شعر از ناصر تمیمی
  5 مهر 1386  ( شعر فارسی )

  (مهم نیست، بوی مریم)
  اسمت را موج می‌برد/ خودت را کشتی/ موهایت را باد/ و یادت را/ دفتر گم‌شده‌ام/ اسمم را/ سنگی نگه می‌دارد/ خودم را گوری،/ و یادم را.../ مهم نیست!!!


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب