مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

محمود نائل • غزال
  6 فروردین 1383  ( شعر فارسی )

  اينک كه کابوس / بر شانه‌ام / بچه مي‌كند / اينک كه بال‌هايم / تعبير حماقتند...


 • برزخ
  5 بهمن 1382  ( شعر فارسی )

  ميان دو گودال / دلخوشم / به بركه اي كه زندگي ست. / رودخانه ها / كي خشكيدند...


 • ۵ شعر از محمود نايل
  5 دی 1382  ( شعر فارسی )

  در التزام خورشيد / ركاب مي زنم / آئينه مي شكند / رؤياي ماه را / من / اسير كدامينم‌؟...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب