مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

سمانه پورحمزه
i_am_tired_please_stop@yahoo.com

متولد ۱۳۶۶  • سکونی از جنس مرگ
    9 بهمن 1384  ( شعر فارسی )

    زندگی را چنگ می‌زد در ظرفی. / ... / غم‌ها را تا کرد. / گوشه‌ی روسری سفیدش پیچید. / ... / با قاشقی گذشته را هم زد. / ... / چند قطره اشک بر کاسه‌ی روزمرگیش چکید...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب