مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

رضا طاهری
taherire@yahoo.com

۵۵ سال سن دارم. از ۲۰ سالگی دل‌مشغول شعر شدم و از ۴۵ سالگی قسمتی مهم از زندگی شد.
دو، سه دفتر شعر دارم، آزاد و گرفتار که چاپ نشده. هرگاه به نشريات شعری فرستاده‌ام چاپ شده، مانند: نوروز، شرق، کلک و... • سه شعر از رضا طاهری
  27 اردیبهشت 1385  ( شعر فارسی )

  (چه نقشه‌ای، آهسته‌تر، زخم)
  تصدقت شوم / از حالم خواسته باشی / در حوالی خلوت خیال / نشسته‌ام / برایت نقشه می‌کشم / پشت نقشه‌ی دلم / چه نقشه‌ای / در حیاط خلوت دلم تنها / نشسته‌ام / برایت چشمه می‌کشم / پشت پرده‌ی اشک / چه چشمه‌ای


 • دو شعر از رضا طاهری
  11 فروردین 1385  ( شعر فارسی )

  (پایتخت روز، فصل‌های قدیمی)
  این‌جا نوروز است / پایتخت روز / با خیابان سبزرنگ / و شب / روستایی نزدیک / با کوچه‌های آشنا / نذر کرده‌ام / سفره‌ای پهن کنم / از حرف‌های تازه‌ی دلم / اگر بیایی!.


 • باور نمی‌کنی
  6 اسفند 1384  ( شعر فارسی )

  کنار دست حادثه / تشنه می‌روی / در برابر شب / و نیمه‌ی تاریک ماه / باور نمی‌کنی / فردا / کنار ساحلی / یا غریق آب / کنار سایه‌ی من / آرام می‌روی / در روزهای آخر اسفند / و نیمه‌ی روشن ماه...


 • دو شعر از رضا طاهری
  17 آذر 1384  ( شعر فارسی )

  (ستاره و سکوت، نامه)
  تصدقت شوم / از حالم خواسته باشی / آخر پاييز شد / هرچه را می‌شمارم / چيزی کم است / دختری / راه را پرسيد / سرمای خاک‌گرفته / برف پاکيزه را نمی‌شناسد...


 • سه شعر از رضا طاهری
  7 آبان 1384  ( شعر فارسی )

  (بازی، در اين سياهی‌ی شب، کنار ساحل رودخانه)
  در اين بازی / در اين نمايشی که هست / در اين خانه / در اين کوچه‌ای که نيست / من / نيستم / کيست ديده باشد خود را / که هست...


 • درخت را می‌گويم
  15 مهر 1384  ( شعر فارسی )

  زير درخت / زير باران بوديم / از من بزرگ‌تر است / درخت را می‌گويم / يادش نبود / زخم دلی که داشت / يادگار جوانی من است...


 • کلمات
  27 شهریور 1384  ( شعر فارسی )

  در سرزمين من / کلمات / هرچيز ساده‌ای، مثل مرگ / شکل عجيبی دارد، مثل حروف / هرچيز عجيبی، مثل عشق...


 • يکی از اين ستاره‌ها
  2 شهریور 1384  ( شعر فارسی )

  خورشيد در نيامد / هميشه شب شدیم / ماه در نيامد / يکی از اين ستاره‌ها شديم...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب